Genji

Icy-Veins

1Swift as the Wind
1
2
3
4Shuriken Mastery
1
2
3
7Augmented Guard
1
2
3
4
10X-Strike
1
2
13Shingan
1
2
3
16Final Cut
1
2
3
20Living Weapon
1
2
3
4
1Swift as the Wind
1
2
3
4Strike At The Heart
1
2
3
7Perfect Defense
1
2
3
4
10X-Strike
1
2
13Shingan
1
2
3
16Final Cut
1
2
3
20Living Weapon
1
2
3
4

Heroesfire

1Swift as the Wind
1
2
3
4Shuriken Mastery
1
2
3
7Perfect Defense
1
2
3
4
10X-Strike
1
2
13Flow Like Water
1
2
3
16Final Cut
1
2
3
20Living Weapon
1
2
3
4